Hoe doen we dat?

Een natuurlijk en gezonde baan moet op een natuurlijke manier kunnen groeien. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen verstoren de bodembalans en de natuurlijke groei en worden dus tot een minimum beperkt.

Door een grondige analyse te maken van de bodemgesteldheid en de juiste middelen toe te passen om het natuurlijk evenwicht te herstellen, zorgen we voor duurzaam gezond blijvende baan en greens.

We besteden daarbij veel aandacht aan de volgende elementen:

  • Compost en compost-extract of compost-thee stimuleren en versterken het bodemvoedselweb. Hiermee wordt een grote diversiteit aan micro-organismen, enzymen, vitamines en andere voedingsstoffen aangebracht.
  • Specifieke voedingsstoffen sturen het bodemvoedselweb naar een balans tussen de groepen micro-organismen die in overeenstemming is met de behoeften van het gewas.
  • Door de bodemorganismen te sturen, zijn er genoeg organismen aanwezig om het gewas van voldoende voeding te voorzien.
  • Als laatste houden we alles op de baan nauwgezet in de gaten. Met observaties van de greenkeepers en gebruikers, met metingen, met laboratoriumonderzoek enzovoorts. Onvolkomenheden, tekorten, overschotten en bedreigingen moeten bijtijds worden opgemerkt en aangepakt.
  • Dat doen we uitsluitend met het inzetten van middelen die de benodigde functies van het bodemvoedselweb en het gewas versterken. Dit kan prima zonder gifstoffen die gewas en bodemorganismen in de groei belemmeren en de gezondheid van personeel en gebruikers kunnen benadelen.

Verder blijft de greenkeeper druk met maaien, water geven en alle normale werkzaamheden.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.