Optimaal bespeelbaar en duurzaam

Golf spelers stellen terecht hoge eisen aan de vegetatie waarop zij spelen. Ecologisch beheer met kennis van zaken is de beste basis om aan deze eisen te voldoen.

In onze ogen is chemisch bestrijden van schimmels die het gras aantasten geen echte oplossing. Een rijke populatie aan samenwerkende bacteriën en schimmels in ecologisch evenwicht levert natuurlijke ziektewering.  Gras aantastende schimmels krijgen dankzij een gezond bodemvoedselweb geen kans om problemen te veroorzaken.

Natuurlijk Golfbaan Beheer heeft een programma beschikbaar waarmee u zonder bestrijdingsmiddelen de golfbaan gezond kunt houden. Dit programma wordt steeds als maatwerk geleverd.

Ons programma is gebaseerd op een organische meststof: “Levend Systeemhumus“. Hierover meer elders op de website.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113