Jaarprogramma natuurlijk golfbaan beheer

Symbiotische samenwerking

De beste manier om de vegetatie op een golfbaan in topconditie te brengen en te houden is door gebruik te maken van de symbiotische relatie tussen de begroeiïng en het bodemleven.

Een sterk bodemvoedselweb voorziet het gras van exact de juiste voedingsstoffen op het juiste moment en beschermt de vegetatie tegen aantastingen door schimmels en andere ziekteverwekkers. Alles door symbiotische samenwerking: het ene organisme steunt en beschermt het andere op basis van uitwisseling van diensten.

Met een versterkt bodemvoedselweb is ook het gras sterker. Het gezond groeiende gras kan op haar beurt het bodemvoedselweb beter van energie voorzien etc. De kringloop is compleet.

Synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen verzwakken het bodemvoedselweb. Wij passen behandelingen met deze stoffen niet meer toe. Noch vervangen we deze middelen door organische meststoffen en biologische bestrijdingsmiddelen. Onze aanpak is voornamelijk gericht op het versterken van het bodemvoedselweb. De producten die we verwerken zijn daarom specifiek uitgekozen om het bodemvoedselweb te voeden en te steunen waar het steun nodig heeft.

Versterken van de symbiotische samenwerking

Wij versterken het bodemvoedselweb en de grasvegetatie met natuurlijke producten die de symbiotische samenwerking in het gehele ecosysteem stimuleren en verbeteren. Daardoor neemt de onderlinge samenwerking van microben en vegetatie toe. We versterken het gras, zodat dit het bodemvoedselweb optimaal van energie kan voorzien en we versterken het bodemvoedselweb met voeding die alleen kan worden benut wanneer de micro-organismen goed samenwerken.

De producten

De producten die we gebruiken kiezen we aan de hand van bodemanalyses welke door professionele laboratoria worden uitgevoerd. Hierdoor leveren we steeds maatwerk.

Een belangrijk product is de granulaire bodemverbeteraar. Deze wordt ingebracht via de perforatiegaten die ontstaan bij het beluchten en verticuteren. De bodemverbeteraar wordt in de openingen geveegd.

We gebruiken ook een vloeibare bodemverbeteraar. Met een wekelijkse spuitbeurt voorzien we  grasvegetatie en bodemleven van een mengsel biostimulanten bestaande uit micro-organismen, enzymen en plantenextracten.

Resultaten

Meerjarige grassen hebben een eigen verhouding tussen de groepen micro-organismen in het bodemvoedselweb waarbij ze gezond functioneren. Door het aanbrengen van deze verhoudingen in het bodemvoedselweb zal het bodemleven vooral de meerjarige grassen stimuleren in de groei en poa’s en mossen afremmen.

Schimmelziekten kunnen hun slag slaan vanwege:

  • Overmaat aan gemakkelijk opneembare voedingsstoffen in de bodem
  • Gebrek aan concurrentie van goedaardige bodemorganismen
  • Door vocht en vilt veroorzaakte anaerobe omstandigheden in de bodem
  • Gebrek aan vitaliteit in de vegetatie (grasmat)

Een gezond bodemvoedselweb neemt alle vrij in de bodem aanwezige voedingsstoffen op zodat deze niet beschikbaar zijn voor ziekteverwekkers. De vegetatie krijgt voeding van de bodemorganismen, wanneer ze daarvoor in ruil koolhydraten afgeeft. Voedingsstoffen die geleverd worden door het bodemvoedselweb stimuleren de vitaliteit van de vegetatie en stellen de planten in staat nog meer koolhydraten aan het bodemleven af te geven.

Schimmelziekten zijn niet in staat vitale planten aan te tasten, zeker niet wanneer er in de bodem micro-organismen leven die het gewas beschermen tegen ziekten omdat ze koolhydraten krijgen van de groene planten.

Een viltlaag ontstaat wanneer de grasplantjes meer afgestorven plantenmateriaal leveren dan de bodemorganismen kunnen afbreken en consumeren. In de praktijk is het bodemleven op de golfbaan sterk beperkt door bezanden, gebruik van fungiciden, kunstmest en wetting agents. Door deze producten achterwege te laten of te beperken en het bodemleven te versterken neemt de vervilting af. De baan wordt steviger en de omstandigheden weren nu schimmelziekten waar de viltlaag ze eerder stimuleerde.

Niet alleen zand zorgt voor een stevige ondergrond met goede afwatering. Zonder adequaat bodemleven kan zand zelfs veranderen in een waterafstotende ondergrond met alle problemen van dien. Mycorrhizae zijn speciale schimmels die een hechte samenwerking aangaan met wortels van een vegetatie. De voordelen voor beide partijen zijn talrijk. Deze schimmels produceren globuline. Deze stof hardt uit tot een stevig en poreus netwerk wat een uitstekende waterhuishouding faciliteert en stevig speeloppervlak oplevert. Mycorrhizae functioneren beter in de aanwezigheid van een gezond bodemvoedselweb.

Bemesting en gewasbescherming met synthetische stoffen is duur en verstoort het bodemvoedselweb. Deze producten doen hun werk, maar houden ook de behoefte aan dergelijke middelen en bijbehorende beheersmaatregelen in stand. Een goed bodemvoedselweb houdt zichzelf grotendeels in stand. Vandaar dat natuurlijk golfbaanbeheer, zonder synthetische middelen, uiteindelijk goedkoper en gemakkelijker is dan werken met kunstmest en fungiciden.

Anaerobe omstandigheden in de bodem zijn ideaal om ziekteverwekkers de kans te geven de vegetatie aan te tasten. Stilstaand vocht is vaak de aanleiding voor anaerobe situaties. Zoals vocht dat wordt vastgehouden in een viltlaag. Ziekteverwekkers kunnen ongehinderd hun gang gaan en plantenwortels worden verzwakt. Deze twee factoren maken aantasting door schimmels onontkoombaar. Een gezond bodemvoedselweb werkt hard mee anaerobe omstandigheden te voorkomen.

Vitaal groeiende meerjarige grassen op de golfbaan hebben weinig bezanding nodig en herstellen zelfs druk belopen plaatsen. Bezanden en doorzaaien zullen dus minder ruimte innemen op de begroting van banen waar een gezond bodemvoedselweb aanwezig is.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.