Jaarprogramma natuurlijk golfbaan beheer

 

Symbiotische samenwerking

De beste manier om de vegetatie op een golfbaan in topconditie te brengen en te houden is door gebruik te maken van de symbiotische relatie tussen de begroeiing en het bodemleven.

Een sterk bodemvoedselweb voorziet het gras van exact de juiste voedingsstoffen op het juiste moment en beschermt de vegetatie tegen aantastingen door schimmels en andere ziekteverwekkers. Alles door symbiotische samenwerking: het ene organisme steunt en beschermt het andere op basis van uitwisseling van diensten.

Door het bodemvoedselweb te versterken wordt dus ook het gras sterker en het gezondere gras kan het bodemvoedselweb beter van energie voorzien etc.

Synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Omdat kunstmest en bestrijdingsmiddelen het bodemvoedselweb verzwakken, passen we behandelingen met deze stoffen niet meer toe. We vervangen deze stoffen ook niet met organische meststoffen en biologische bestrijdingsmiddelen. Want die werken evenmin versterkend op het ecosysteem als geheel, ook al verzwakken ze het bodemvoedselweb minder sterk in vergelijking met synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Versterken van de symbiotische samenwerking

In plaats daarvan versterken we het bodemvoedselweb en de grasvegetatie met natuurlijke producten die de symbiotische samenwerking in het gehele ecosysteem verbeteren. De producten die we gebruiken stimuleren de onderlinge samenwerking van alle deelnemers in het ecosysteem van vegetatie en bodemleven. We versterken het gras, zodat dit het bodemvoedselweb optimaal van energie kan voorzien en we versterken het bodemvoedselweb met voeding die alleen kan worden benut wanneer de micro-organismen goed samenwerken.

 

De producten

De samenstelling van de producten wordt bepaald aan de hand van bodemanalyses welke door een onafhankelijk laboratorium worden uitgevoerd. Hierdoor leveren we steeds maatwerk.

Per hectare wordt, verspreid over de eerste twee jaar, een kleine 40 ton granulaire bodemverbeteraar in de bodem gebracht. Hierbij gebruiken we de perforatiegaten die ontstaan bij het beluchten en verticuteren. De bodemverbeteraar wordt in de openingen geveegd. Na de eerste twee jaar wordt de bodemverbeteraar in kleinere hoeveelheden toegepast.

Daarnaast wordt het gras iedere twee weken bespoten met een mengsel van biostimulanten die bestaan uit micro-organismen, enzymen en plantenextracten. Samen ongeveer 60 liter per ha per spuitbeurt, zo nodig aangevuld tot 200 liter met water. Hiervoor wordt een venturi sproeisysteem aanbevolen.

 

Resultaten

 • Meerjarige grassen als struisgras en zwenkgras nemen toe
  • Al na twee maanden verbetering zichtbaar
 • Schimmelziekten verdwijnen
 • Viltproblemen worden opgelost
 • Er ontstaat een stevige ondergrond met piekfijne waterhuishouding
 • Zowel grasvegetatie als bodemleven  worden vitaler
 • Vrij van synthetische gewasbeschermingsmiddelen
 • Beduidend minder bezanden nodig en doorzaaien wordt effectiever

Meerjarige grassen hebben een eigen verhouding tussen de groepen micro-organismen in het bodemvoedselweb waarbij ze gezond functioneren. Door het aanbrengen van deze verhoudingen in het bodemvoedselweb zal het bodemleven vooral de meerjarige grassen stimuleren in de groei en poa’s en mossen afremmen.

Schimmelziekten kunnen hun slag slaan vanwege:

 • Overmaat aan gemakkelijk opneembare voedingsstoffen in de bodem
 • Gebrek aan concurrentie van goedaardige bodemorganismen
 • Door vocht en vilt veroorzaakte anaerobe omstandigheden in de bodem
 • Gebrek aan vitaliteit in de vegetatie (grasmat)

Een gezond bodemvoedselweb neemt alle vrij in de bodem aanwezige voedingsstoffen op zodat deze niet beschikbaar zijn voor ziekteverwekkers. De vegetatie krijgt wel voeding van de bodemorganismen, wanneer ze daarvoor in ruil koolhydraten afgeeft. Voedingsstoffen die geleverd worden door het bodemvoedselweb stimuleren de vitaliteit van de vegetatie en stellen de planten in staat nog meer koolhydraten aan het bodemleven af te geven.

Schimmelziekten zijn niet in staat vitale planten aan te tasten, zeker niet wanneer er in de bodem micro-organismen leven die het gewas beschermen tegen ziekten omdat ze koolhydraten krijgen van de groene planten.

Een viltlaag ontstaat wanneer de grasplantjes meer afgestorven plantenmateriaal leveren dan de bodemorganismen kunnen afbreken en consumeren. In de praktijk is het bodemleven op de golfbaan sterk beperkt door bezanden, gebruik van fungiciden, kunstmest en wetting agents. Door deze producten achter wege te laten of te beperken en het bodemleven te versterken neemt de vervilting af. De baan wordt steviger en de omstandigheden weren nu schimmelziekten waar de viltlaag ze stimuleerde.

Niet alleen zand zorgt voor een stevige ondergrond met goede afwatering. Zonder adequaat bodemleven kan zand zelfs veranderen in een waterafstotende ondergrond met alle problemen van dien. Mycorrhizae zijn speciale schimmels die een hechte samenwerking aangaan met wortels van een vegetatie. De voordelen voor beide partijen zijn talrijk. Deze schimmels produceren globuline. Deze stof hardt uit tot een stevig en poreus netwerk wat een uitstekende waterhuishouding faciliteert en stevig speeloppervlak oplevert. Mycorrhizae functioneren beter in de aanwezigheid van een gezond bodemvoedselweb.

Bemesting en gewasbescherming met synthetische stoffen is duur en verstoort het bodemvoedselweb. Deze producten doen hun werk, maar houden ook de behoefte aan dergelijke middelen en bijbehorende beheersmaatregelen in stand. Een goed bodemvoedselweb houdt zichzelf grotendeels in stand. Vandaar dat natuurlijk golfbaanbeheer, zonder synthetische middelen, uiteindelijk goedkoper en gemakkelijker is dan werken met kunstmest en fungiciden.

Anaerobe omstandigheden in de bodem zijn ideaal om ziekteverwekkers de kans te geven de vegetatie aan te tasten. Stilstaand vocht is vaak de aanleiding voor anaerobe situaties. Zoals vocht wat wordt vastgehouden in een viltlaag. Ziekteverwekkers kunnen ongehinderd hun gang gaan en plantenwortels worden verzwakt. Deze twee factoren maken aantasting door schimmels onontkoombaar. Een gezond bodemvoedselweb werkt hard mee anaerobe omstandigheden te voorkomen.

Vitaal groeiende meerjarige grassen op de golfbaan hebben weinig bezanding nodig en herstellen zelfs druk belopen plaatsen. Bezanden en doorzaaien zullen dus minder ruimte innemen op de begroting van banen waar een gezond bodemvoedselweb aanwezig is.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.