Resultaten

Wat levert zo’n mooi klinkend verhaal op in de realiteit? Tot nu toe zijn er verbazingwekkende successen. Zodra het bodemvoedselweb in balans is gekomen met de eisen van een vegetatietype, gaat het gewas optimaal functioneren.

Dit betekent niet dat, wanneer er een ‘natuurlijk’ middel wordt gebruikt, dit altijd onmiddellijk succes oplevert. De natuur moet na jarenlang kunstmestgebruik herstellen.  Het betekent wel dat, wanneer het bodemvoedselweb op de juiste wijze op peil en in balans is gebracht, het meer oplevert dan je had durven hopen:

  • De vegetatie groeit beter, vormt een hechtere samenhang en herstelt zich sneller
  • Ziekten in de vegetatie nemen af en herstellen als vanzelf op basis van zelfregulatie in het ecologisch evenwicht
  • De bodemstructuur verbetert waarmee het water beter wordt opgeslagen voor droge tijden en beter wordt afgevoerd in natte tijden
  • De verbeterde bodemstructuur heeft eveneens een goede invloed op het balgedrag en maakt minder frequent bezanden mogelijk
  • Chemische bestrijdingsmiddelen worden overbodig, aantastingen kunnen met biostimulanten verholpen worden
  • Bemesting met kunstmest wordt overbodig, alle nutriënten voor het ecosysteem worden in natuurlijke vorm gedoseerd
  • Het ecosysteem waar de vegetatie deel van uit maakt reageert onder alle omstandigheden dynamisch door de plantengroei te beschermen, te optimaliseren en zonodig te herstellen

Het spelen op een baan die gebaseerd op natuurlijke principes wordt beheerd is een waar genot.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.