Hoe monitoren wij het bodemvoedselweb?

Met de technische ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn ook de methoden om het bodemleven in kaart te brengen toegenomen en verbeterd. Zo bleek al snel met het gebruik van  fluorescentietechnieken in de microscopie, dat er veel grotere hoeveelheden en veel meer verschillende micro-organismen in de bodem leven dan altijd was aangenomen. Analysetechnieken met DNA verfijnen het beeld verder. Miljoenen verschillende bacteriën, duizenden verschillende schimmels, duizenden verschillende protozoën etc. In een hectare grond kan zomaar 40 ton bodemleven huizen!

Mycorrhisatie van de vegetatiewortels wordt middels directe microscopie vastgesteld en in percentage gekoloniseerde worteldelen uitgedrukt.

Op basis van DNA-profielen van ziekteverwekkers, kunnen deze met PCR-techniek gedetecteerd worden. Deze bepaling levert tevens informatie over de aanwezige ziektedruk of besmettingsgraad.

Als aanvulling maken we soms gebruik van bio-elektrische metingen en/of chromatogrammen volgens Pfeiffer.

Ecologische technieken helpen ons aantasting van de vegetatie in beeld te brengen en te kwantificeren.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.