Coherentie

Miljarden individuele cellen in de bodem, maar het gaat vooral om de coherentie. De samenhang en samenwerking van al die cellen. Met elkaar en met het gewas. Het is deze samenhang die het bodemvoedselweb in staat stelt de zo belangrijke ecosysteemdiensten te leveren. Daarmee is de samenhang dus een belangrijk doel bij natuurlijk groenbeheer.

De belangrijkste middelen om het bodemleven te besturen en te beheren zijn voedingsstoffen. Zo worden voedingsstoffen gebruikt die vooral bacteriën stimuleren en doen toenemen, of dat zelfde doen met schimmels etc.. Maar is het ook mogelijk de coherentie van het bodemvoedselweb te stimuleren middels voeding? Het antwoord is positief: er zijn voedingsstoffen die slechts volledig benut kunnen worden, wanneer verschillende micro-organismen samen aan de afbraak en de vertering ervan werken. Deze voedingsstoffen stimuleren dus de samenwerking tussen de organismen in de bodem en daarmee de coherentie van het bodemvoedselweb.

Het wordt hiermee begrijpelijk dat organische meststoffen uit industriële afvalstromen de coherentie van een bodemvoedselweb vaak verstoren. En de meeste organische meststoffen komen precies uit dergelijke afvalstromen. Organisch afval uit de industrie heeft al haar natuurlijke eigenschappen verloren gedurende verhitting etc.. Het afval bevat wel degelijk belangrijke nutriënten, maar niet in een vorm die de samenwerking tussen bodemorganismen vereist om benut te worden. In tegendeel, er ontstaat onder invloed van deze meststoffen een verarming van de diversiteit aan bodemorganismen. Gebruikers van deze meststoffen zien evenwel een toename in de omvang van het bodemleven, maar tevens een achteruitgang van de coherentie in het voedselweb met het noodzakelijke gevolg dat ook de levering van ecosysteemdiensten achteruit gaat.

Het inzicht in het belang van coherentie binnen het bodemvoedselweb en het aanwenden van complexe voedingsstoffen die deze samenhang stimuleren, is met name door Nederlandse bodemleven specialisten ontwikkeld en uitgewerkt.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.