Golfbaanbeheer als maatwerk

Lokale omstandigheden verschillen

Er zijn talloze aspecten waarop golfbanen van elkaar verschillen. Een goed beheer van bodem en vegetatie op een golfbaan is daarom steeds maatwerk.

Bodemanalyses

De situatie dient goed in beeld gebracht met bodemanalyses. Een nutriëntenanalyse (be­mes­tings­wij­zer), een pa­tho­ge­nen­ana­lyse (DNA scan)  zijn voor onze aanpak van groot belang. Voor de baancommissaris is daarnaast belangrijk dat het rollen en stuiteren van de bal in cijfers wordt vastgelegd en de mate van aantasting door ziekteverwekkers. Voor de invloed van de bodem en de vegetatie op het balgedrag zijn reeds diverse meetmethoden uitgewerkt (NiBScanPro). De aantasting van de greens door schimmels en dergelijke, meet men eenvoudig met de ecologische raster-methode. Het aantal vakjes met aangetaste grasvegetatie die binnen het meetraster liggen is maatgevend voor de aantasting.

Op basis van de meetgegevens kan exact worden bepaald waar leemtes en zwakke plekken zitten die om aanvulling vragen. Zo verandert de bodem in een robuust en uitgebalanceerd geheel. Qua nutriënten, qua ecologie en qua bespeelbaarheid. Verbeteringen tonen zich zowel in de analyserapporten als op de baan.

Het bodemvoedselweb levert ecosysteemdiensten aan vegetatie en bodem

Een goed bodemvoedselweb levert zogenaamde “ecosysteemdiensten”:

 • Versterkt gewas
  • Optimale nutriëntenvoorziening
  • Stimulering afweersysteem
  • Stimulering beworteling
 • Verbeterde bodem
  • Verbeterde waterhuishouding
  • Verbeterde doorwortelbaarheid
  • Verbeterde antagonistische werking tegen pathogenen

Coherente microbiële gemeenschap

Een sterk bodemvoedselweb is een coherente microbiële gemeenschap van onderling samenwerkende micro-organismen. Een juiste aanpak bij de opbouw van het bodemvoedselweb, versterkt de coherentie in het ecosysteem. Daarmee neemt de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de ecosysteemdiensten toe. De onderlinge samenwerking tussen de micro-organismen kan met de juiste voedingsstoffen worden gestimuleerd.

Verbeterde werking natuurlijke middelen

Een belangrijk voordeel van een sterk bodemvoedselweb is de verbeterde werkzaamheid van natuurlijke, gifloze middelen. Mogen er onverhoopt problemen optreden, zoals schimmelziekten in de vegetatie, zullen deze gemakkelijk met middelen op natuurlijke basis worden verholpen.