Bodemleven als natuurlijk medicijn voor vegetatie

In 1985 publiceerde D.C. Coleman een artikel over het microscopisch bodemleven (http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/714408). Zijn studente, Elaine Ingham, die uit een agrarische familie kwam, ontwikkelde een voor iedereen toepasbare methode om de bodemgezondheid zo te beïnvloeden dat de begroeiing op een natuurlijke manier sterk en gezond blijft. Zij ontdekte dat bodemorganismen als bacteriën en schimmels enerzijds en de planten anderszijds van elkaar afhankelijk zijn voor groei en gezondheid. Zij helpen elkaar dus om te floreren.

Schrijf naar info@natuurlijkgofbaanbeheer.nl, of bel met: 06 16 898 113 voor meer informatie of een afspraak.