Levend systeemhumus

Levend systeemhumus brengt een krachtig bodemvoedselweb in de bodem. In één behandeling de basis van een sterk en volledig werkzaam bodemvoedselweb.

Direct zichtbaar resultaat in de groei van het gewas/de vegetatie. Verdere bemesting en bestrijding overbodig.

Levend systeemhumus wordt steeds als maatwerk geleverd, aangepast aan bodem en vegetatie. Bijsturing en onderhoud met vloeibare middelen op basis van metingen ter plaatse.

Een uitgebalanceerd levend nutriënten systeem voor de vegetatie van afslagplaats, fairway en green.

Maak een afspraak: 0616898113 of info@natuurlijkgolfbaanbeheer.nl

Nutriënten:
Systeemhumus bevat alle nutriënten voor elke groeifase van de vegetatie in een levende “exact time release” matrix. De vegetatie ontvangt precies die nutriënten in de juiste verhoudingen welke in een bepaalde groeifase nodig zijn. Geregeld middels uitwisseling van chemische signalen tussen planten en het bodemvoedselweb.

Het systeem is actief en past zich  voortdurend aan bij veranderende omstandigheden en veranderende behoeften van de vegetatie door de seizoenen heen.

Aanpassingen zijn steeds door de gebruiker aanstuurbaar.

Dosering van vloeibare preparaten met biostimulanten en/of levende micro-organismen onderhoudt het systeem gedurende het groeiseizoen.
Zo blijft het systeem het gehele groeiseizoen in staat op elk moment de juiste diensten aan de vegetatie te leveren die nodig zijn.

Ecosysteemdiensten:
Denk naast levering van nutriënten aan:
 – onderhoud van de bodemstructuur (stevigheid middels glomaline van mycorrhiza schimmels bijvoorbeeld)
– verbetering en onderhoud van de waterhuishouding (goed opneembaar vermogen, minder irrigatie nodig)
– stimulering van een gezond wortelstelsel van de vegetatie
– verbetering van de bodemvruchtbaarheid (beschikbaarheid nutriënten) en bodemgezondheid (bodemziekten worden bestreden)
– verbetering van de weerbaarheid tegen ziekten in de vegetatie in een mate die chemische bestrijding overbodig maakt.